Technické propozice

Technické propozice platné pro rok 2024

OBSAH:

ČLÁNEK 1.Sbor Technických komisařů

ČLÁNEK 2.Technický protest

ČLÁNEK 3.Všeobecný bezpečnostní předpis

ČLÁNEK 4.Předpis pro upravené sériové vozy Skupina N, Škoda cup

ČLÁNEK 5.Předpis pro vozy kategorie I.Skupina E

ČLÁNEK 6.Předpis pro historické vozy Skupina H

ČLÁNEK 7. Předpis pro vozidla typu Buggy či Formule KART Skupina E2/SCB

ČLÁNEK 8. Předpisy pro skupinu R

ČLÁNEK 9. Předpisy pro skupiny E2-M

1. Sbor Technických komisařů Krušnohorský pohár

Technický komisař:

Radim Sokol

2. Technický protest

2.1. Jeden technický protest muže být podán na jednu konkrétní podskupinu, t.j.: _ blok motoru _ klikový mechanismus _ hlava válců _ rozvody _ chladící a mazací systém _ plnící a výfukový systém _ převody _MOTOR_ zavěšení a řízení _ brzdy _ karoserie a šasi _ kola a pneumatiky _ elektrický a elektronický systém _ bezpečnostní výbava. _ zdvihový objem dle příslušného technického předpisu.

2.2. Předmětem protestu na takto uvedenou podskupinu pak muže být: _ materiál _ rozměry aby hmotnosti _ rozsah úprav dle příslušného technického předpisu.

2.3 Výše kauce hrazené při podání protestu je 10000Kč

3. Všeobecný bezpečnostní předpis, platný pro všechny skupiny a třídy.

3.1. Ochranný bezpečnostní rám: Do všech vozidel  je povinná montáž ochranného rámu. Rám musí tvarem, uchycením ke karoserii a rozměry použitých trubek odpovídat některému vyobrazení v platné příloze „J“ Výjimka pouze když vypíše pořadatel na konkretní závod. U Kartu musí být jezdec 10cm pod urovní predního a zádního oblouku.

3.2. Bezpečnostní pásy:Pro všechny třídy jsou povinné minimálně 4 bodové bezpečnostní pásy.Musí být tovární výroby, mohou mít propadlou homologaci, a nesmí být poškozené. Ramenní pásy musí být namontovány tak, aby pás mezi rameny jezdce sedícího v sedačce a jeho zadním upevněním svíral úhel 0-45stupňů svodorovnou osou. To znamená, že zadní upevnění pásu nesmí být výš, nežramena jezdce, a smí být jen tak nízko, aby pás od ramen jezdce vedoucí k jeho upevnění nesvíral s vodorovnou rovinou úhel větší než 45 stupňů.

3.3. Sedačka: Povinná montáž sportovní či závodní sedačky, uzpůsobené pro vedení minimálně čtyřbodových bezpečnostních pásů. Sedačka může být ve vozidle namontovaná buď napevno, nebo přes posuvné kolejnice či jiné posuvné zařízení. Hasící přístroj: předepsán hasící přístroj s náplní min. 2kg musí být v dosahu jezdce sedícího za volantem, přičemž jeho uchycení musí odolávat přetížení min. 25g. Přístroj musí mít platnou revizní známku pro daný rok, v případě nově zakoupeného přístroje bez známky, předloží kupující doklad o nabytí, s datem koupě (platí jeden rok od nákupu). V případě použití hasicího systému musí být vnější ovládání umístěno vlevo na straně řidiče pod čelním oknem a označeno dle přílohy„J“ MSŘ FIA.

3.4. Odpojovač elektrického obvodu: Hlavní odpojovač musí přerušit všechny elektrické obvody (baterie, alternátor nebo dynamo, světla, blikače, osvětlení, elektrické ovladače atd.) a musí také zastavit motor. Tento odpojovač musí být v nejiskřivém provedení a musí být možné ho ovládat zevnitř i zvenčí vozu. Na vnější straně je ovládání povinně umístěno v dolní části u levého nebo pravého sloupku čelního skla. Povinné pro všechny uzavřené vozy mimo skupiny N. Musí být jasně označeno červeným bleskem v modrém trojúhelníku s bílým okrajem se základnou minimálně 12 cm.

3.5 Výbava jezdce a spolujezdce – helma ( z homol.E, nikoli helma typu žalud nebo skůtrové helmy),kombinéza, rukavice, uzavřená obuv. Doporučena nehořlavá kombinéza ( nemusí být homologována) Konečné schválení pomůcek technickými komisaři.

4. Technický předpis pro upravené sériové vozy -Skupina N,N2

4.1. Definice –vozidla, která byla, nebo jsou běžně sériově vyráběna a určena pro normální prodej zákazníkům a mají schválení pro běžný silniční provoz na pozemních komunikacích a odpovídají stupněm úprav těmto propozicím v plném rozsahu. Vozidlo musí být minimálně dvoumístné.

4.2. ve skupině N mohou zúčastnit pouze vozidla odpovídající níže uvedeným Technickým předpisům pro skupinu N.

4.3. Vypsané třídy podle zdvihového objemu válců v cm3 N do 1400cm3,N do 1600cm3,N do 2000cm3,N nad 2001cm3,Škoda Cup, N2-pohon 4×4

4.4. Karoserie: Musí zůstat zachována zcela sériová původní a to včetně materiálu, odlehčeníkaroserie, je zakázáno. Všechny výztuhy a nosníky musí zůstat zachovány a bez úprav.Je povolena montáž okrasných a aerodynamických tuningových prvků (spojlerů, lemů blatníků, prahů atd.) Okna musí zůstat původní sériová. Těsnící, antikorozní a protihlukové hmoty nesmí být odstraněny, s výjimkou plastových částí podběhů a plastové ochrany pod motorovým prostorem. Veškeré povolené úpravy na karoserii musí být bez ostrých hran. Přední světlomety, zadní lampy, ukazatele směru, klakson a stěrače musí zůstat plně funkční. Stahování bočních oken, kliky dveří, zámky dveří a kapot musí být zachovány a plně funkční. Pokud je vozidlo vybaveno střešní oknem musí být během závodů uzavřeno. Vozidla typu kabriolet musí používat střechu typu hardtop. Jakékoliv další úpravy karoserie jsou zakázány.

4.5. Interiér, povolené úpravy. ¨Je povoleno v případě montáže rámu odstranit zadní sedadla s opěradly kompletní sedadlo spolujezdce. Je povoleno odstranit vnitřní víko zavazadlového prostoru, koberečky, rezervní kolo a povinnou výbavu. Palubní deska musí zůstat zachována včetně stávajícíchpřístrojů v přístrojové desce. Montáž přídavných přístrojů je povolena.. Některé části zachovaného čalounění lze odstranit, nebo nahradit (čalounění dveří,koberce), ale to jen v místech, kde by bránily montáži ochranného rámu.Sportovní doplňky (volant, pedály a řadící páka) jsou povoleny. V případě zachování původního volantu, musí mít vozidlo odpojen čelní airbag řidiče!

4.6. Nápravy, ramena, těhlice a stabilizátory musí zůstat včetně materiálu zcela sériové. Místa jejich uchycení musí zůstat původní. Světlá výška není omezena, avšak žádná část vozidla se nesmí, při vypuštění kol na jedné straně, dotýkat země. Podvozek sportovní se povoluje.

4.7. KOLA A PNEU:

Kola a pneu jsou libovolné. Povoleny jsou pneu typu Slick. Nahřívání pneu není povoleno. Podložky pod disky jsou povoleny. Kola vč. pneu nesmí přečnívat přes svislici spuštěnou z nejširší místo blatníku o více než 20mm. Pokud bude podezření, že vozidlo má rozšířená blatníky, či zadní boky, bude jako rozhodující brána šířka vozidla udávaná výrobcem. Tuning lemy jsou povoleny. Podběhy, ani žádná jiná část karoserie nesmí být upraveny pro montáž větších, nebo širších kol. Náhradní kolo není povinné, avšak je li ve vozidle, musí být dostatečně pevně připevněno ke karoserii.

4.8. Kompletní brzdy, včetně ruční musí být seriové a  plně funkční.

4.9. Řízení musí být zachováno plně funkční sériové. Odpojení posilovače je povolené.

4.10. Motor musí být použit pouze původní pro daný typ vozidla. Blok motoru, hlava, ventily a systém rozvodů musí být zachovány původní . Vačka se povoluje.

4.11. Příprava směsi musí zůstat zachovaná původní.. Sériový vzduchový filtr je možno odstranit nebo nahradit jiným. Přívod vzduchu od filtru do motoru je libovolný (délka, průměr, materiál). Turbo se násobí koeficientem 1,7. Větší intercooler povolen. Turbo koncernové nebo seriový obal svody turba seriové.

4.12. Systém ovládání spojky musí zůstat zachován původní sériový.

4.13. Převodovka musí být zachována sériová. Počet převodových stupňů včetně zpátečky, jejich převodový poměr a systém řazení musí být zachován tak jak byla převodovka sériově vyrobena. Použití sériové převodovky z vozu stejné modelové řady je povoleno.

4.14. Princip pohonu vozidla, včetně materiálu poloos, musí být zachován původní sériový.

4.15. Zapalování musí být sériové. Startování, včetně ovládání musí zůstat sériové původní. Alternátor musí být plně funkční a na původním místě. Akumulátor musí být funkční, na původním místě a řádně připevněn.

4.16. Nádrž paliva, vedení:

Musí zůstat zachována sériová, nebo lze použít bezpečnostní nádrž. Je-li tato nádrž ve vozidle, musí být oddělena nehořlavou přepážkou od jezdce, a pod nádrží musí být otvory pro odtok uniklého paliva! V případě montáže takové nádrže může být původní sériová nádrž včetně demontovatelných držáků odstraněna. Palivové čerpadlo je libovolné. Původní víčko nádrže může být nahrazeno jiným, bezpečně uzavírajícím. Potrubí musí být sériové, nebo tzv pancéřové. Potrubí, čerpadla, filtry, regulátory tlaku paliva, ani žádná další část palivového systému nesmí být umístěny uvnitř vozidla.

4.17. Úpravy nad rámec skupiny „N“, automaticky znamenají přeřazení do skupiny „E1“, pokud této skupině vyhovují. O přeřazení nebo případném vyřazení ze závodu rozhoduje sbor technických komisařů.

4.18.Výfuk musím mít alespoň jeden z tlumičů.

Škoda cup- Vozidlo sériové a sériový motor bez úpravy. Do škoda cupu spadají všechny vozidla do obsahu 1600ccm. mimo VOZIDLA ŠKODA Pick-up

5. Technický předpis pro vozy kategorie I. – Skupina E1,E2

5.1. Definice –Speciálně upravená vozidla vycházející původem ze sériových cestovních automobilů určená výhradně pro závody či soutěže. Podobnost s daným sériovým vozem, musí být jasně zřetelná, původní struktura (šasi/skelet) musí zůstat kdykoli identifikovatelná.

5.2. ve skupině E1,E2mohou zúčastnit vozidla odpovídající níže uvedeným Technickým předpisům pro skupinu E1,E2

5.3. Vypsané třídy podle zdvihového objemu válců v cm3 E1 do 950cm3, E1 do 1400cm3,E1 do 1600cm3,E1 do 2000cm3,E1 nad 2000cm3, E2 volná

5.4. Karoserie. Musí být použit základní skelet ze sériově vyráběného automobilu. Za sériový automobil se pro potřeby tohoto článku nepovažuje vozidlo vyrobené kusově (tzv. stavebnice) a uvedené individuálně do provozu. Karoserie může být odlehčena nebo zesílena. V případě zásahů do sériového skeletu je nutné zachování alespoň části A a B sloupků, rámu střechy po B sloupky a rámu předního okna. V případě nahrazení sériového materiálu střechy je nutné zesílit ochranný rám pod střechou dvěma vzpěrami (podélnými nebo příčnými nebo ve tvaru X či V), v případě nahrazení materiálu podlahy je nutné vyztužit nově vytvořenou podlahu křížem mezi předním a zadním obloukem ochranného rámu, materiál použitý na podlahu vozu musí mít dostatečnou pevnost, aby unesl hmotnost jezdce a zároveň bez problémů odolal vnějším vlivům. Původní materiál střechy může být nahrazen jiným. Materiál kapot, dveří, blatníků a nárazníků je libovolný a může být u nich měněn tvar. Okrasné a aerodynamické prvky jsou povoleny. Čelní sklo musí být vrstvené, bezpečnostní, původní, nebo může být použit materiál polykarbonát s povrchovou úpravou „SAFIR“ o minimální tloušťce 5.mm. Ostatní skla mohou být nahrazena plastovými (MAKROLON) min. tl. 3mm, u řidiče 3 mm. Pokud je sedadlo řidiče umístěno v podélné ose vozidla uprostřed musí být tloušťka (MAKROLONU) v oknech obou předních dveří min. 3 mm. Posunovací okna jsou povolena. Je zakázáno použití tříštivého materiálu. Pokud bylo ve vozidle namontováno střešní okno musí být demontováno a otvor po něm zaslepen. Víko motorového a zavazadlového prostoru musí být vybaven o nejméně dvěma upevňovacími zařízeními přičemž původní zámky mohou být odstraněny. Musí zůstat funkční dveře u řidiče a spolujezdce ostatní mohou být zaslepeny. Je povoleno používat demontovatelné pneumatické zvedáky, ale bez lahve se stlačeným vzduchem ve vozidle. Vozidlo musí být vybaveno alespoň 1 zpětným zrcátkem. Přední i zadní světla mohou být odstraněna, ale zaslepena, brzdové světlo min. 1 ks musí být funkční. Ochranné kryty motoru mohou být odstraněny. Podobnost s daným sériovým vozem, musí být jasně zřetelná, původní struktura (šasi/skelet) musí zůstat kdykoli identifikovatelná.

5.5. Interiér vozidla může být upravován, přístrojová deska libovolná bez ostrých hran. Čalounění a zvukové izolační materiály mohou být odstraněny, po jejich odstranění nesmí v interiéru zůstat žádné ostré hrany. Původní topné nebo klimatizační zařízení může být odstraněno. Volant může být libovolný. Airbagy, houkačka, stahování oken a osvětlení interiéru může být odstraněno.

5.6. Nápravy, uchycení ramen a materiál může být měněn. Uložení v kovových pouzdrech je povoleno. Tlumiče a pružiny jsou libovolné, stejně jako jejich umístění a uchycení. Stabilizátor a jeho uchycení je libovolné. Světlá výška vozu není omezena, avšak žádná část vozidla se nesmí dotýkat země, pokud jsou všechny pneumatiky na jedné straně vypuštěny.

5.7. Kola a pneumatiky. Jsou libovolná, podložky pod disky jsou povoleny.

5.8. Brzdový systém je libovolný pod podmínkou, že zahrnuje minimálně dva nezávislé okruhy ovládané týmž pedálem. Parkovací brzda není povinná.

5.9. Řízení může být libovolné.

5.10. Motor. Všechny vozy smí používat libovolný motor. Materiál uložení motoru je libovolný, místo uložení motoru nemusí být původní, pokud je však umístěn tak, že zasahuje do interiéru vozidla (do kabiny), musí být od místa řidiče oddělen pevnou nehořlavou přepážkou. Úpravy motoru a všech jeho dílů jsou zcela bez omezení. Zákaz motorkových motorů!! Obsah motoru musí odpovídat dané třídě.

5.11. Převodovka bez omezení. Počet stupňů a převody jsou libovolné.

5.12. Diferenciál bez omezení. Je povolen samosvorný diferenciál.

5.13. Koncepce pohonu muže být změněna. Elektronické systémy jsou povoleny.

5.14. Zapalování může být libovolné. Alternátor může být odstraněn. Baterie může být přemístěna, avšak musí být řádně upevněna pro případ zpomalení 25 g. Vozidlo musí mít vlastní, funkční startovací systém.

5.15. Pokud není použita sériová nádrž, musí být tato nádrž, vč. případného vedení palivového systému uvnitř vozu, chráněna pevným bezpečnostním krytem. Palivo a přísady jsou libovolné.

5.16. Výfukové potrubí je libovolné vč. svodů. Vyústění libovolné.

6. Technický předpis pro upravené sériové historické vozy -Skupina H

6.1. Definice –Homologované produkční vozy vyrobené před datem 31. 12.1992, upravené pro závody a soutěže.

6.2. ve skupině H se mohou zúčastnit vozidla odpovídající níže uvedeným Technickým předpisům pro skupinu H vyrobených před datem 31. 12.1992.

6.3. Vypsané třídy podle zdvihového objemu válců v cm3 H do 1400cm3,H do 1600cm3, H do 2000cm3, H nad 2001cm3

6.4. Karoserie -musí být původní, tvarem a materiálem shodná s tím, jak byla vyráběna v dané době. Hliníkové, laminátové případně tvarově odlišné díly mohou být použity, pokud s nimi bylo vozidlo homologováno ve své době pro sportovní účely. V případě, že nelze zajistit originální díl karoserie( blatník, kapota, čelo atd.), je povoleno vyrobit tento díl z laminátu nebo hliníku, musí však být tvarově identický s původním dílem. Kompozitní materiály( karbon,kevlar atd.) nejsou povoleny.Veškerá odlehčení karoserie jsou zakázána, pokud nejsou výslovně povolena. Je povoleno zesílení všeho druhu. Je povoleno odstranit kompletní zadní sedadla s opěradly a sedadlo spolujezdce.). Všechny dveře musí být plně funkční (zámky dveří původní), stahování oken může být odstraněno. Je povoleno zasklení průhledným netříštivým materiálem (makrolon..atd.) min. tloušťky 3 mm, mimo čelního okna, to může zůstat původní, nebo může být nahrazeno bezpečnostním. Pro vozy Škoda jsou povoleny úpravy karoserie pro montáž chladiče do přední části karoserie ( např. jako u Škoda 120 S Rallye). Je povolena úprava blatníků-rozšíření max. o 5 cm-vytažením případně navařením nebo nanýtováním lemu. Je povolena demontáž nárazníků. Osvětlení můžebýt demontováno, ale otvory musí být zaslepeny.

6.5. Úpravy interiéru a bezpečnostní prvky shodné se skupinou E1 v článku 5.5 těchto předpisů. Bezpečnostní ochranný rám, je možno použít i takový jaký v době kdy bylo dané vozidlo vyráběno. .

6.6. Nápravy a ramena, včetně materiálu nemusí zůstat původní, avšak je možno je zesílit nebo zpevnit, stabilizátory je možno použít libovolné, jejich uchycení a uložení je možné upravovat. U vozidel Škoda 1000,1100,100,110 a 105 -120 typu „A“je povoleno použít podvozkové komponenty, širší přední nápravy, zadní nápravy s vlečnými rameny uzpůsobené k montáži suchých poloos z vozidel modelové řady 130L až 136 Rapid… typu „M“ a zadní ramena z typů 130 LR či RS a to včetně replik originálních ramen např „Molčan“ atd. Koncepce odpružení musí zůstat zachována tak jak bylovozidlo vyráběno, nebo ve své době homologováno (pružiny, listová péra, zkrutné tyče). Tlumiče jsou libovolné.

6.7. Kola a pneumatiky jsou libovolné, podložky pod disky jsou povoleny, ale kola včetně pneumatik nesmí v žádném případě přečnívat přes obrys vozidla.

6.8. Koncepce a systém brzd musí být zachována tak, jak byly v originále montovány, pouze u vozidel, které používaly na přední nápravě bubnové brzdy je možno tyto zaměnit za kotoučové a u vozidel používajících původní jednookruhový brzdový rozvod, je doporučeno tento vyměnit za dvouokruhový. Brzdové obložení libovolné. Brzdové hadičky lze zaměnit za pancéřové.

6.9. Řízení -původní jak bylo dodáváno. Pouze u vozidel, u kterých byla standardně montována jednodílná tyč řízení mezi volantem a skříňkou řízení, je povoleno tuto zaměnit za bezpečnostní, kloubovou, teleskopickou apod. Změna šnekového převodu na hřebenový je povolena, převodový poměr řízení je libovolný.

6.10.Motor může být koncernoví do roku 1992.Nelze kombinovat základní díly motorů z více typů. Klikový mechanizmus, ojnice, písty, kroužky, ventilya další vnitřní části motoru mohou být libovolně upraveny nebo vyměněny. Sací potrubí libovolné. Počet karburátorů a škrtících klapek musí být zachován tak jak byl dodáván výrobcem pro daný typ vozidla. Pokud výrobce vozidla v dané době montoval do daného typu vozu pro sportovní účely více karburátorů, nebo karburátor s více škrtícími klapkami, je povoleno toto použít. Průměr difuzorů je libovolný. Vzduchový filtr bez omezení. Výfukové svody a potrubí libovolné, avšak vyústění nesmí překročit víc jak 10 cm obrys karoserie. U vozidel značky Škoda, které ve své době používaly „osmikanálovou“ litinovou hlavu válců, je povoleno vyměnit blok motoru za typ „Favorit“ na který lze namontovat „osmikanálovou „hliníkovou hlavu válců, jejíž použití je v tomto případě povoleno.

6.11. Systém ovládání spojky musí zůstat zachován. Setrvačník, přítlačný talíř a lamela(y) bez omezení.

6.12. Převodovka musí být použita z daného typu vozidla, je možné měnit pouze převodové poměry jednotlivých převodových stupňů. Počet převodových stupňů, systém a mechanizmus řazení musí zůstat zachován. Počínaje typem Škoda 100 mohou všechny mladší navazující modely vozů Škoda používat pětistupňovou převodovou skříň. Samosvorný diferenciál je povolen.

6.13. Systém a koncepce pohonu vozidla musí být zachovány.

6.14. Koncepce zapalování a regulace předstihu musí být zachována. Alternátor může být odstraněn. Akumulátor může být přemístěn, avšak musí být řádně upevněn. Systém startování motoru, včetně ovládání startéru musí zůstat zachován. Upevnění musí splňovat 25g.

6.15. Palivová nádrž. Ustanovení je shodné se skupinou Eve smyslu článku 5.15. těchto předpisů.

6.16. V případě, že u některého vozidla neodpovídá jakýkoliv díl či struktura ustanovení některého článku tohoto technického předpisu, je nutné, aby jezdec sám prokázal technickým komisařům, že daný díl či struktura byly do vozidla ve své době montovány.

7. Technický předpis pro vozidla typu Buggy či Formule KART -Skupina E2/SCB

7.1. Definice: Závodní speciály typově označované jako Buggy či vozidla typu KART

7.2. Podmínka přijetí: Všechna vozidla musí splňovat bezpečnostní pravidla dle článku 3.

7.3. Vypsané třídy podle zdvihového objemu válců v cm3 -bez rozdílu objemu motoru

8. Technické předpisy skupiny R

Jezdec mladší 18 let musí při administrativní přejímce mít sebou zákonného zástupce, který podepisuje prohlášení. Při administrativní přejímce musí být též spolujezdec.

Výbava jezdce a spolujezdce-

Helma, kombinéza, rukavice. Spolujezdec rukavice mít nemusí ale doporučuje se

Vozidlo- Vozidlo nemusí mít platnou STK.

KAROSERIE

Může být odlehčována nebo zesílena .Čelní sklo musí být vrstvené, bezpečnostní, původní. Ostatní skla mohou být nahrazena plastovými (MAKROLON) min. tl. 3 mm. Posunovací okna jsou povolena. Je zakázáno použití tříštivého materiálu. Rozměr oken musí být jako sériový. Vozidlo musí být vybaveno alespoň 2 zpětnými zrcátky. Plechové nebo plastové modifikace blatníků jsou povoleny. Přední i zadní světla mohou být nahrazena jakýmkoliv netříštivým materiálem. Ochranné kryty motoru mohou být odstraněny. Veškeré izolační díly a plasty mohou být odstraněny. Nosné části karoserie musí být sériové /přední a zadní nosníky, podběhy, sloupky, rám střechy/, mohou být upravované, ale vždy musí být poznat, že jde o skelet původního typu.

INTERIÉR

Interiér vozidla může být upravován, přístrojová deska libovolná bez ostrých hran, čalounění a zvukové izolační materiály mohou být odstraněny. Vozidlo musí být povinně vybaveno 2 sedadly. Vozidlo musí být povinně vybaveno bezpečnostním rámem, přičemž se doporučuje rám včetně materiálu dle přílohy „J“. Musí být sportovní sedačky (můžou mít prošlou homologaci) a min. 4 bodové bezpečnostní pásy a dostatečné upevnění. Původní topné nebo klimatizační zařízení může být odstraněno. Volant může být libovolný. Airbagy, houkačka, stahování oken a osvětlení interiéru může být odstraněno. Boční síť je doporučena.

PODVOZEK

Nápravy, uchycení ramen a materiál může být měněn. Uložení v kovových pouzdrech je povoleno. Tlumiče a pružiny jsou libovolné, stejně jako jejich umístění a uchycení. Stabilizátor a jeho uchycení je libovolné.

KOLA A PNEU

Jsou libovolná, podložky pod disky jsou povoleny. Kola vč. pneu nesmí přečnívat přes karoserii v půdorysu o více jak 20 mm.

BRZDY

Brzdový systém je libovolný pod podmínkou, že zahrnuje minimálně dva nezávislé okruhy ovládané týmž pedálem. Vozidlo nemusí být vybaveno funkční ruční brzdou.

SPOJKA

Materiál libovolný, počet lamel libovolný

MOTOR

záměny motorů lze provést:

• zaměnit lze pouze za stejnou značku motoru

• typ motoru musí odpovídat přibližně stejné výrobní řadě motorů

• Při výměně motoru se doporučuje provést úpravy na vozidle odpovídající vozidlu, ze kterého byl motor použit.

• Auto musí být zařazeno dle objemu motoru.

• U vozidla s turbem se bude obsah násobit koeficientem 1,7

PŘEVODOVKA

Počet stupňů a převody jsou libovolné. Systém řazení převodů je libovolný.

Rám ve třídě „R“:

Povinnost rámu v každém vozidle, který se musí skládat ze dvou hlavních oblouků a dodatečných výztuh.

Použitý materiál, jeho velikost, odolnost a rozměry musí odpovídat minimálně materiálům vypsaných v některé z příloh „J“

Rám musí být do vozidla uchycen na pevno, tzn. sváry. Uchycení rámu do vozidla přes navařené „patky“.

V prostoru mezi dveřmi jak jezdce tak spolujezdce a sedačkou, musí rám obsahovat více než jednu trubku, tzn. musí zde být navařeny trubky do tvaru „X“, kdy „křížení tohoto X“ nesmí být níže než kyčle sedícího jezdce a spolujezdce.

Doporučená rozpěra rámu v prostoru pod předním oknem (přístrojovou deskou).

Přední výztuhy rámu jsou doporučeny k předním „hrncům“ tlumičů

Zadní výztuhy povinné, minimálně dvě podélné a jedna úhlopříčná (od zadního oblouku klece do prostoru  zadní části vozu).

Doporučená druhá úhlopříčná výztuha a úhlopříčné vyztužení rámu nad hlavou jezdce a spolujezdce.

V případě že má vozidlo platný sportovní průkaz pro závody Rally, případně že má rám „homologovaný pro Rally“ a toto doloží při technické přejímce, není nutné dodržení výše uvedeného. Posouzení správnosti a dostatečnosti rámu je vždy na kompetenci technického komisaře i přes vše výše uvedené.

Sedačky:

Povinné závodní sedačky které musí plně podpírat sedícího až po opěru hlavy. Sedačky nemusí mít platnou homologaci (může být propadlá), ale nesmí být zjevně poškozeny co se jejich funkce týká. Sedačky ve vozidle na pevno, bez možnosti posouvání (zákaz použití posuvných kolejnic).

Pásy:

Pro jezdce i spolujezdce povinné minimálně pětibodové bezpečnostní pásy (důrazně doporučeny šestibodové). Pásy mohou mít propadlou homologaci, ale nesmí vykazovat jakékoliv známky poškození (natržení, prošoupání, sešívání…). Upevnění pásů do karoserie musí být pro každý bod (zadní 2 a boční 2) dostatečně vyztuženo a musí být samostatné. Uchycení „ramenních“ pásů přes trubku rámu povoleno, nutno dodržet sklon a uchycení pásu dle výrobce!

Nádrž:

V případě zachování sériové nádrže je nutno zachovat i odvětrání a plnění nádrže v sériovém stavu.

Při použití nádrže závodní je nutné oddělit tuto do posádky vozidla. V případě umístění ve vozech typu „hatchback“ je nutno nádrž umístit do odpovídajícího krytu (plechového, hliníkového) – obalu – zabraňujícímu při rozlití paliva kontaktu s posádkou. V případě umístění ve vozech typu „sedan, kupé“ je možno nádrž umístit do zavazadlového prostoru a oddělit tento prostor od prostoru pro posádku jako celek.

Doporučuje se v nádrži použití bezpečností pěny.

PŘEDPISY PRO ZÁVODNÍ SPECIÁLY – E2-M

Karoserie- Může být odlehčována, nebo zesílena. Materiál kapot, dveří, blatníků, střechy a nárazníků je libovolný a může být u nich měněn tvar. Okrasné a aerodynamické prvky jsou povoleny. Čelní sklo musí být vrstvené, bezpečnostní, původní. Ostatní skla mohou být nahrazena plastovými (MAKROLON) min. tl. 3 mm. Okna nemusí být otevírací. Posunovací okna jsou povolena. Je zakázáno použití tříštivého materiálu. Víko motorového, či zavazadlového prostoru musí být upevněno nejméně ve čtyřech bodech, přičemž původní zámky a panty mohou být odstraněny. Musí zůstat funkční, a zevnitř i zvenčí otevíratelné dveře u řidiče a spolujezdce, ostatní mohou být zavařeny, nahrazeny, nebo zaplechovány. Je povoleno používat pneumatické zvedáky, ale bez lahve se stlačeným vzduchem ve vozidle. Vozidlo musí být vybaveno alespoň 2 zpětnými zrcátky. Plechové, nebo plastové modifikace blatníků jsou povoleny. Přední i zadní světla mohou být zakryta, nebo nahrazena jakýmkoliv netříštivým materiálem. Ochranné kryty motoru mohou být odstraněny. Veškeré izolační díly a plasty mohou být odstraněny. Nosné části karoserie ležící v prostoru mezi sloupky A a C musí být sériové / podélné nosníky, přední a zadní nosníky, podběhy, mohou být upravované ale vždy musí být poznat, že jde o skelet původního typu. V případě, že vozidlo je vybaveno předpisovou klecí se dvěma diagonálami, je možno odlehčit, či jinak upravit sloupky A,B i C a vnitřní rám střechy. Podlahu je možno odstranit v případě, že pod sedačku řidiče bude umístěn dodatečný příčný nosník ze 2 trubek min. Rozměru 40×2, nebo jeklu o rozměru 30×40, a touto úpravou nedojde ke snížení pevnosti skeletu. Přední a zadní nápravnice musí být připevněny ve skeletu, a v žádném případě nesmí tvořit zamaskovaný prostorový rám. Základní rozměry skeletu musí zůstat zachovány, nelze ho rozšiřovat, snižovat, nebo zkracovat. Při změně poháněné nápravy, nebo přemístění agregátu dozadu, je na skeletu možné udělat zásahy nutné k tomu, aby tato úprava šla provést. V každém případě je nutno dbát na bezpečnost, a agregát musí být upevněn ve skeletu tak, aby při havárii nemohlo dojít k jeho uvolnění a zranění jezdce. V tomto případě musí být agregát úplně oddělen od prostoru pro jezdce plechovou přepážkou, přivařenou, či dostatečně přišroubovanou ke karoserii. Tato přepážka musí být udělána tak, aby byla těsná, a znemožnila proniknutí kapalin, nebo plamenů do prostoru pro jezdce. Karoserie může být upravena tak, aby se nad motorem vytvořila otevírací část karoserie pro přístup k motoru. Tato odnímatelná část může obsahovat i zadní okno, a je jedno zda bude vyklápěcí, nebo se bude sundávat..

Interiér-Interiér vozidla je zcela libovolný. V dosahu sedícího jezdce nesmí být žádné ostré hrany, dveře na straně řidiče musí být zakryty tak, aby zevnitř neměly žádné ostré hrany. Je povinná závodní sedačka, a minimálně čtyřbodové pásy. Interiérem může procházet vedení různých provozních kapalin, případně v něm mohou být umístěny další komponenty palivového systému, ale vždy MUSÍ BÝT namontovány tak, aby při vzniku netěsnosti, nebo poškození nedošlo k ohrožení jezdce.

Podvozek- Nápravy a všechny ostatní podvozkové skupiny jsou zcela libovolné. Světlá výška vozu není omezena, avšak žádná část vozidla se nesmí dotýkat země pokud jsou všechny pneumatiky na jedné straně vypuštěny.

Kola a pneumatiky: Jsou libovolná, podložky pod disky jsou povoleny. Kola vč. pneu nesmí přečnívat přes karoserii v půdorysu o více jak 20 mm.

Brzdy-Brzdový systém je libovolný pod podmínkou, že zahrnuje minimálně dva nezávislé okruhy ovládané týmž pedálem.

Řízení-Řízení může být libovolné.

Motor a Spojka- Může být použit motor libovolné značky a typu. Uložení motoru a převodovky je libovolné. Úpravy motoru jsou zcela libovolné. Spojka libovolná.

Převodovka a diferenciál- Libovolná, počet převodových stupňů i systém řazení libovolný, redukce povoleny. Diferenciál je povolen libovolný.

Pohon- Elektronické systémy jsou povoleny, může být poháněna libovolná náprava.

Elektronika a zapalování- Obojí může být libovolné. Alternátor může být odstraněn. Baterie může být přemístěna, avšak musí být řádně upevněna pro případ zpomalení 25 g. Startování musí být elektrickým zdrojem ve vozidle, ovládaný jezdcem sedícím za volantem.

Nádrž -Sériová nádrž může být nahrazena závodní, kvalitně upevněná, bezpečně uzavíratelná. Je-li umístěna v prostoru pro osádku, měla by být od něho oddělena přepážkou, nebo dodatečným krytem. Odvzdušnění musí být vyvedeno mimo interiér vozidla.

Výfuk- Výfukové potrubí je libovolné vč. Svodů. Tlumič hluku musí být namontován v zadní třetině délky výfukového potrubí, a musí splňovat minimálně tyto požadavky: průměr tlumiče musí být minimálně dvojnásobek průměru trubky, která jím prochází, a jeho délka musí být minimálně šestinásobek průměru trubky která jím prochází. Pokud bude mít tlumič oválný průřez, musí obvod jeho pláště být šestinásobkem průměru trubky která jím prochází. Vnitřní trubka musí mít minimálně 20 děr minimálního průměru 4mm na každých 50mm její délky, a prostor mezi touto trubkou a vnějším pláštěm musí být vyplněn vhodným tlumícím materiálem. Pokud je použit sériový tlumič hluku, musí být jeho minimální vnější rozměry, v souladu s tímto předpisem. Vyústění libovolné, avšak nesmí překročit více jak 5 cm obrys karoserie. Výfukové plyny smějí vycházet pouze na konci

Pro všechny skupiny-

V roce 2024 musí být omotávka rámu v horní čelní časti hlavy a boků hlavy. Omotávka bude sloužit proti zmírnění nárazu hlavy na rám vozidla.

Nahřívání pneu není povoleno!

VÝFUK

Výfukové potrubí je libovolné vč. svodů. Vyústění libovolné avšak nesmí překročit více jak 5 cm od obrysu karoserie. Výfukové plyny smějí vycházet pouze na konci potrubí! Všechny vozy ve všech skupinách nesmí mít nadměrnou kouřivost z výfuku.

Obecně platí, co není povoleno, je zakázáno!!!

Vozidla typu motokáry jsou povoleny pouze na vypsaných závodech určených pořadatelem. U motorů rotačních -WANKEL je koeficient 1,3. V případě přeplňování tohoto motoru se použije koeficient 2,0. Každý soutěžící je povinen prokázat technickým a sportovním komisařům, že jeho vůz po celou dobu závodu plně odpovídá předpisům