Poslední pokyny před závodem na Autodromu Sosnová a hygienické podmínky

Poslední pokyny před závodem na Autodromu Sosnová a hygienické podmínky

30 května, 2021 0 By Vláďa Krejčí

Vážení jezdci, depo závodních strojů bude otevřeno dne 23.5.2021 od 18 hod do 21 hod. Po té se depo zamkne. Dříve nenajíždějte nebudete vpuštěny. V pondělí 24.5.2021 se depo závodních strojů otevře v 6:15hod.Dle pokynů NSA o rozhodnutí vlády ČR které nám zaslala může být od 24.5.2021 maximální počet účastníků 100. Na více lidí jsme výjimku nedostali. Tudíž do prostoru depa bude vpuštěn pouze jezdec bez doprovodu, mechaniků!! Pro skupinu R a Junior cup platí že jezdec bude vpuštěn i s mitfárou. Od 18hod se budou při příjezdu kontrolovat a podepisovat prohlášení, viz podmínky níže. Každý účastník musí mít respirátor FFP2 po

celou dobu konání akce. Výjimku mají pouze jezdci uvnitř vozu. Každé porušení podmínek se bude trestat vyhazovem z depa. Tento závod se jede v nouzovém režimu tak věříme že nám vyjdete ve všem vstříc a budete důkladně dodržovat veškeré příkazy. Jezdci, kteří nebudou mít potvrzení o antigenním testu budou si ho moci udělat přímo u vjezdu do depa. Akreditovaná společnost EMS Liberec ho bude bezplatně provádět. Test bude hrazen ze zdravotního pojištění. Jezdcům kteří z vážných důvodů nepřijedou a oznámí nám to do zítra 20.5.2021 sms na tel číslo 601317724 bude startovné převedeno do dalších závodů.

Občerstvení se řeší. Budeme vědět zítra. Při naší akci být nesmí tak řešíme druhou alternativu.

Na závod je zakázán přistup divákům!

Hygienické podmínky-

osoby prokáží, že splňují podmínku:

osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Povinné použití ochranných prostředků dýchacích cest!!!!