Změny pro sezónu 2022

Změny pro sezónu 2022

22 listopadu, 2021 Off By Vláďa Krejčí

Vážení přátelé, na závěrečném vyhlášení byli představeny změny do sezóny 2022. První změna je jmenování zástupců jezdců. Pro historickou (H) skupinu byl jmenován Libor Břížďala, pro skupinu upravených vozů (E) Jiří Volena, pro skupinu neupravených vozů (N) Tomáš Zakouřil a pro skupinu rally (R) Milan Procházka. Tito zástupci v případě problému jezdce při technické přejímce budou asistovat u technického komisaře.

Luděk Měkuta končí na pozici technického komisaře a stává se zástupcem ředitele závodů. Novými technickými komisaři budou Jan Sitko a Radim Sokol. V sekci kontakty naleznete veškeré jejich údaje kde je můžete kontaktovat.

Technické předpisy- Na přání jezdců je vypsaná nová skupina E2-M. Do této skupiny spadnou všichni kteří nejdou zařadit do stávajících vypsaných skupin. Ve všech skupinách musí být ochranné rámy. Každý rám v prostoru hlavy musí mít omotávku z důvodu možného nárazu helmou do ochranného rámu. Všechny vozy ve všech skupinách nesmí mít nadměrnou kouřivost z výfuku. Skupina Historických vozů (H) bude nově brána do 31.12.1992.

Autodrom Sosnová a Polygon Most– při těchto závodech bude výjimka na ochranné rámy a sportovní sedačky. Vůz ale musí mít platnou STK.

Kalendář závodů 2022– Kalendář závodů bude představen s termíny do 12.12.2021.Do kalendáře budou vřazeny dvě nové tratě. Z důvodu rekonstrukce můstku na trati se nepojede tento rok závod ve městě Úterý

Bodování závodů– Ve třídách se bude bodovat podle minulé sezóny koeficientem jedna dle počtu jezdců ve skupině. V absolutním pořadí se jezdcům kteří se umístí mezi prvními deseti připíšou plusové body jedna až deset za umístění v absolutním pořadí. Příklad- první místo ve skupině 20b plus první místo absolutně bez omezení 10b. Jezdec do absolutního pořadí sezóny tím získá 30b. Absolutní pořadí se bude klasifikovat součtem časů dvou nejlepších jízd ze třech.

Vláďa Krejčí – ředitel a promotér Krušnohorského poháru

PŘEDPISY PRO ZÁVODNÍ SPECIÁLY – E2-M

Karoserie- Může být odlehčována, nebo zesílena. Materiál kapot, dveří, blatníků, střechy a nárazníků je libovolný a může být u nich měněn tvar. Okrasné a aerodynamické prvky jsou povoleny. Čelní sklo musí být vrstvené, bezpečnostní, původní. Ostatní skla mohou být nahrazena plastovými (MAKROLON) min. tl. 1 mm. Okna nemusí být otevírací. Posunovací okna jsou povolena. Je zakázáno použití tříštivého materiálu. Víko motorového, či zavazadlového prostoru musí být upevněno nejméně ve čtyřech bodech, přičemž původní zámky a panty mohou být odstraněny. Musí zůstat funkční, a zevnitř i zvenčí otevíratelné dveře u řidiče a spolujezdce, ostatní mohou být zavařeny, nahrazeny, nebo zaplechovány. Je povoleno používat pneumatické zvedáky, ale bez lahve se stlačeným vzduchem ve vozidle. Vozidlo musí být vybaveno alespoň 2 zpětnými zrcátky. Plechové, nebo plastové modifikace blatníků jsou povoleny. Přední i zadní světla mohou být zakryta, nebo nahrazena jakýmkoliv netříštivým materiálem. Ochranné kryty motoru mohou být odstraněny. Veškeré izolační díly a plasty mohou být odstraněny. Nosné části karoserie ležící v prostoru mezi sloupky A a C musí být sériové / podélné nosníky, přední a zadní nosníky, podběhy, mohou být upravované ale vždy musí být poznat, že jde o skelet původního typu. V případě, že vozidlo je vybaveno předpisovou klecí se dvěma diagonálami, je možno odlehčit, či jinak upravit sloupky A,B i C a vnitřní rám střechy. Podlahu je možno odstranit v případě, že pod sedačku řidiče bude umístěn dodatečný příčný nosník ze 2 trubek min. Rozměru 40×2, nebo jeklu o rozměru 30×40, a touto úpravou nedojde ke snížení pevnosti skeletu. Přední a zadní nápravnice musí být připevněny ve skeletu, a v žádném případě nesmí tvořit zamaskovaný prostorový rám. Základní rozměry skeletu musí zůstat zachovány, nelze ho rozšiřovat, snižovat, nebo zkracovat. Při změně poháněné nápravy, nebo přemístění agregátu dozadu, je na skeletu možné udělat zásahy nutné k tomu, aby tato úprava šla provést. V každém případě je nutno dbát na bezpečnost, a agregát musí být upevněn ve skeletu tak, aby při havárii nemohlo dojít k jeho uvolnění a zranění jezdce. V tomto případě musí být agregát úplně oddělen od prostoru pro jezdce plechovou přepážkou, přivařenou, či dostatečně přišroubovanou ke karoserii. Tato přepážka musí být udělána tak, aby byla těsná, a znemožnila proniknutí kapalin, nebo plamenů do prostoru pro jezdce. Karoserie může být upravena tak, aby se nad motorem vytvořila otevírací část karoserie pro přístup k motoru. Tato odnímatelná část může obsahovat i zadní okno, a je jedno zda bude vyklápěcí, nebo se bude sundávat..

Interiér-Interiér vozidla je zcela libovolný. V dosahu sedícího jezdce nesmí být žádné ostré hrany, dveře na straně řidiče musí být zakryty tak, aby zevnitř neměly žádné ostré hrany. Je povinná závodní sedačka, a minimálně čtyřbodové pásy. Interiérem může procházet vedení různých provozních kapalin, případně v něm mohou být umístěny další komponenty palivového systému, ale vždy MUSÍ BÝT namontovány tak, aby při vzniku netěsnosti, nebo poškození nedošlo k ohrožení jezdce.

Podvozek- Nápravy a všechny ostatní podvozkové skupiny jsou zcela libovolné. Světlá výška vozu není omezena, avšak žádná část vozidla se nesmí dotýkat země pokud jsou všechny pneumatiky na jedné straně vypuštěny.

Kola a pneumatiky: Jsou libovolná, podložky pod disky jsou povoleny. Kola vč. pneu nesmí přečnívat přes karoserii v půdorysu o více jak 20 mm.

Brzdy-Brzdový systém je libovolný pod podmínkou, že zahrnuje minimálně dva nezávislé okruhy ovládané týmž pedálem.

Řízení-Řízení může být libovolné.

Motor a Spojka- Může být použit motor libovolné značky a typu. Uložení motoru a převodovky je libovolné. Úpravy motoru jsou zcela libovolné. Spojka libovolná.

Převodovka a diferenciál- Libovolná, počet převodových stupňů i systém řazení libovolný, redukce povoleny. Diferenciál je povolen libovolný.

Pohon- Elektronické systémy jsou povoleny, může být poháněna libovolná náprava.

Elektronika a zapalování- Obojí může být libovolné. Alternátor může být odstraněn. Baterie může být přemístěna, avšak musí být řádně upevněna pro případ zpomalení 25 g. Startování musí být elektrickým zdrojem ve vozidle, ovládaný jezdcem sedícím za volantem.

Nádrž -Sériová nádrž může být nahrazena závodní, kvalitně upevněná, bezpečně uzavíratelná. Je-li umístěna v prostoru pro osádku, měla by být od něho oddělena přepážkou, nebo dodatečným krytem. Odvzdušnění musí být vyvedeno mimo interiér vozidla.

Výfuk- Výfukové potrubí je libovolné vč. Svodů. Tlumič hluku musí být namontován v zadní třetině délky výfukového potrubí, a musí splňovat minimálně tyto požadavky: průměr tlumiče musí být minimálně dvojnásobek průměru trubky, která jím prochází, a jeho délka musí být minimálně šestinásobek průměru trubky která jím prochází. Pokud bude mít tlumič oválný průřez, musí obvod jeho pláště být šestinásobkem průměru trubky která jím prochází. Vnitřní trubka musí mít minimálně 20 děr minimálního průměru 4mm na každých 50mm její délky, a prostor mezi touto trubkou a vnějším pláštěm musí být vyplněn vhodným tlumícím materiálem. Pokud je použit sériový tlumič hluku, musí být jeho minimální vnější rozměry, v souladu s tímto předpisem. Vyústění libovolné, avšak nesmí překročit více jak 5 cm obrys karoserie. Výfukové plyny smějí vycházet pouze na konci